Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ) har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi. Videnscenteret understøtter bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland i arbejdet med den grønne omstilling i byggeriet, der oplever en stigende fokus og efterspørgsel på cirkulære og bæredygtige løsninger.

Videnscenteret indsamler og formidler viden om cirkulær økonomi inden for følgende fire områder: Vidensbanken, Projekter og Støtte, Eksempler og Restmaterialer. Der er indgået samarbejde med en række videnspartnere, som løbende kommer med ny viden og øvrige input til Videnscenteret.

Videnscenter for Cirkulær Økonomi er forankret i Ressource City under Næstved Kommune og er etableret med økonomisk støtte fra Region Sjælland.