Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ) er en online platform, der har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi. Videnscenteret understøtter bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland i arbejdet med den grønne omstilling i byggeriet, der oplever et stigende fokus og efterspørgsel efter cirkulære og bæredygtige løsninger.

Videnscenteret indsamler og formidler viden om cirkulær økonomi inden for følgende fire områder:

Der er indgået samarbejde med en række videnspartnere, som løbende kommer med ny viden og øvrige input til Videnscenteret.

Hvor Videnscenteret indsamler og formidler viden, så arbejder Ressource City med løbende at afholde aktiviteter, hvor virksomheder, som er interesserede i at vide mere om cirkulær økonomi, udvide sit netværk eller finde nye samarbejdspartnere, kan mødes. Medarbejderne i Ressource City står desuden til rådighed og kan hjælpe med viden og netværk. Der er også mulighed for at modtage Ressource Citys nyhedsbrev om kommende arrangementer og tilbud.

Videnscenter for Cirkulær Økonomi er forankret i Ressource City under Næstved Kommune og er etableret med økonomisk støtte fra Region Sjælland.