Vidensbank / Affaldsforebyggelse i byggeriet

Affaldsforebyggelse i byggeriet

Forprojekt (2017)

Rapporten er udarbejdet som en understøttelse af partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse. Partnerskabet er et samarbejde mellem interessenter fra alle led i værdikæden, interesseorganisationer og myndigheder. Rapporten har fire fokusområder, som har betydning for affaldsforebyggelse og bæredygtigt byggeri i Danmark:  1. Spild af nye byggematerialer, som bliver til affald i forbindelse med nybyggeri. 2. Metoder til opgørelse af den miljømæssige og økonomiske værdi af byggematerialer, der kan nyttiggøres fra nedrivninger/renoveringer, frem for at blive til affald. 3. Opsamling af erfaringer om affaldsforebyggelse henholdsvis ved nybyggeri og ved nedrivning/renovering fra eksisterende projekter i Danmark og udlandet. 4. Indsamling af viden om, hvordan branchens aktører vurderer barrierer og fælles løsninger ift. affaldsforebyggelse i byggeriet, samt hvilke mål aktørerne sætter for affaldsforebyggelse.

Info


(klik billede for download)