Vidensbank / Analyse af de væsentligste lovgivningsmæssige barrierer og muligheder ved cirkulært byggeri

Analyse af de væsentligste lovgivningsmæssige barrierer og muligheder ved cirkulært byggeri

(2017)

Horten og Lauritzen Advising vurderer i deres analyse, at der ikke er direkte lovgivningsmæssige barrierer, som forhindrer cirkulært byggeri. Der er dog en række de facto barrierer for cirkulært byggeri, som rapporten undersøger. Det drejer sig om:

– Totaløkonomiske hensyn – udbudslovgivning og almenboliglovgivning.
– Ressourceeffektivitet, ressourceudnyttelse og manglende regler i BR15 byggeloven og Bygningsreglement 2015.
– Mærkningskrav byggevareforordningen.
– Ansvar (og forsikring) AB92, ABT93, ABR89 og almindelige formueretlige grundsætninger.
– Affalds- og genanvendelsesproblematik affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen.

Info


(klik billede for download)