Vidensbank / Analyse af standarders potentiale i forhold til danske virksomheders omstilling til Cirkulær økonomi

Analyse af standarders potentiale i forhold til danske virksomheders omstilling til Cirkulær økonomi

(2019)

Danmark har et højt forbrug af materielle goder, hvilket betyder at danskerne forbruger langt mere end kloden kan reproducere. Dansk erhvervsliv udviser derfor stor interesse i at udvikle nye cirkulære produkter og løsninger, der kan være med til at nedbringe ressourcetrækket. Det viser denne analyse lavet af COWI for Erhvervsstyrelsen.

Info

(klik billede for download)