Vidensbank / Bæredygtig Beton Initiativ

Bæredygtig Beton Initiativ

Bæredygtig Beton initiativet handler om at skabe en fremtid, hvor CO2-aftrykket fra betonbyggeri er 40-50 procent lavere end i dag. Initiativet består af mere end 30 centrale aktører i den danske beton- og byggebranche, som er gået sammen om en ambitiøs målsætning, fordi at byggeriet står for en stor del af samfundets klima- og miljøpåvirkning i form af ressource- og energiforbrug, CO2-udledning og affald. De fokuserer på den viden, de allerede har, og de teknologier, der er afprøvet, og som skal gøres gængse bl.a. via bedre bygherrekrav, tværgående samarbejdsformer og en systematisk vidensindsamling.