Vidensbank / Cirkulær økonomi virksomhedsundersøgelse

Cirkulær økonomi virksomhedsundersøgelse

(2017)

Undersøgelsen er gennemført med et repræsentativt udsnit af danske virksomheder. Interviewene er foretaget med virksomhedens direktør eller en anden person, som har kunne udtale sig på virksomhedens vegne, fx en økonomidirektør/CFO eller en, som har ansvar for indkøb eller forretningsudvikling. I alt indgår besvarelser fra 610 virksomheder i undersøgelsen.

Info