Vidensbank / Den Cirkulære Kommune

Den Cirkulære Kommune

(2016)

Kommunerne har en helt central rolle i at få udviklet og skabt en bæredygtig grøn omstilling. I dette katalog beskrives, hvad arbejdet med den cirkulære kommune kan indebære. Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af produkter og materialer, forlænge produkters levetid, undgå affald og om at bevare værdien i ressourcerne længere, herunder at spare på vand og omstille til vedvarende energi.

Den Cirkulære Kommune – Eksempelsamling

I denne case- og eksempelsamling beskrives tiltag og indsatser, som kan være god inspiration til arbejdet med cirkulær økonomi i kommuner. De fleste indgår også i inspirationskataloget, men der er også tilføjet nye. Cases er præsenteret på baggrund af både primære og sekundære kilder, og vil så vidt muligt være suppleret af henvisninger til mere information. Samlingen er organiseret ud fra de fire hovedtemaer i inspirationskataloget:

1) Strategi, plan og forsyning
2) Erhvervsudvikling
3) Indkøb og udbud
4) Byggeri og anlæg

Info


(klik billede for download)


(klik billede for download af Eksempelsamlingen)