Vidensbank / Europæiske Initiativer til Øget Kvalitet i Genbrug og Genanvendelse af Bygge- og Anlægsaffald

Europæiske Initiativer til Øget Kvalitet i Genbrug og Genanvendelse af Bygge- og Anlægsaffald

(2016)

DAKOFA har undersøgt tiltag udviklet og afprøvet i andre EU-lande, som har vist god effekt på at øge kvaliteten i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Resultatet er fire idékataloger med overskrifterne:

– Dokumentation og sporbarhed
– Beton
– Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
– Markedet for genbrugs og genanvendte byggematerialer

Info


(klik billede for download af det samlede dokument)