Vidensbank / Fællesnordisk vejledning til udvikling af “den cirkulære kommune” i Norden

Fællesnordisk vejledning til udvikling af “den cirkulære kommune” i Norden

(2019)

Kommunerne har en helt central rolle i at understøtte den cirkulære omstilling, både som bindeled mellem borgere og markedet, som myndighed og i partnerskaber med borgerne og virksomhederne. Formålet med denne vejledning er at styrke det nordiske samarbejde kommunerne imellem med implementering af cirkulær økonomi gennem formulering af en fællesnordisk metode til udvikling af ”den cirkulære kommune”.

Info


(klik billede for download)