Vidensbank / Klimatilpasning i byudvikling

Klimatilpasning i byudvikling

(2019)

I publikationen ”Klimatilpasning i byudvikling – Fem løsninger med merværdi for byen” beskriver Realdania By & Byg, hvordan den nødvendige klimatilpasning er indarbejdet fra starten af de fem byudviklingsprojekter – i kombinerede løsninger, der både håndterer klimaudfordringerne på en effektiv måde og skaber attraktive byrum med naturoplevelser, aktivitetsmuligheder og mødesteder, der øger livskvaliteten for alle, der skal bo, arbejde i eller bruge bydelene. Samtidig har projekterne opnået en række økonomiske, praktiske og miljømæssige gevinster.

Info


(klik billede for download)