Vidensbank / Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi

Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi

(2015)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi.

Publikationen indeholder EU’s handlingsplan for den cirkulære økonomi. Handlingsplanen har følgende temater: 1) Produktion 2) Forbrug 3) Affaldshåndtering 4) Fra affald til ressourcer 5) Prioriterede områder. Blandt de prioriterede områder er kritiske råstoffer og byggeri og nedrivning.

Info

(klik billede for download)