Vidensbank / Omstilling frem mod 2030: Sammenfatning af Klimarådets hovedrapport 2017 samt opdaterede anbefalinger

Omstilling frem mod 2030: Sammenfatning af Klimarådets hovedrapport 2017 samt opdaterede anbefalinger

Publikationen er en sammenfatning af Klimarådets hovedrapport: Omstilling frem mod 2030 – byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger samt opdaterede anbefalinger. Sammenfatningen præsenterer Klimarådets bud på et udvalg af omstillingselementer, der kan sikre en omkostningseffektiv opfyldelse af klimamålet for 2030 set i lyset af målet for 2050.

Du kan downloade publikationen på Klimarådets hjemmeside.

Info

(klik billede for download)