Vidensbank / Opbygning af Danmark Gennem Nedrivning af Tomme Bygninger

Opbygning af Danmark Gennem Nedrivning af Tomme Bygninger

(2016)

I projektet, der ligger til grund for rapporten, har man besigtiget udvalgte huse på Lolland, kortlagt materialer og beregnet et skøn over, hvor mange materialer, der findes i de nedrivningsmodne huse, som kan genanvendes. Rapporten undersøger forretningspotentialerne i genanvende materialer fra nedrivningsmodne huse. Med afsæt i de identificerede materialemængder, præsenterer vi en ny, cirkulær værdikæde sammen med anbefalinger til de ændrede roller. Ligeledes præsenterer vi forretningsgrundlag for genanvendelse af mursten, beton, træ og vinduer.

Info


(klik billede for download)