Vidensbank / Plastik uden spild – Regeringen plastikhandlingsplan

Plastik uden spild – Regeringen plastikhandlingsplan

(2018)

Regeringens handlingsplan for plastik. Handlingsplanen sætter fokus på: et cirkulært forbrug af plastik, samarbejde på tværs af plastikværdikæden, ansvar fra vugge-til-vugge, øget genanvendelse af plastik fra husholdninger, at mindske mængden af plastaffald i naturen, at bruge plastik med omtanke, at træffe beslutninger om plastik på et oplyst grundlag, et indre marked for cirkulært plastik og globale udfordringer med plastik.

Info

(klik billede for download)