Vidensbank / Procesmodel for optimalt mix af genbrug og nye materialer med udgangspunkt i den cirkulære byggeøkonomi og lokal urban minedrift/materialebank på Maglemølle og i Næstved-området

Procesmodel for optimalt mix af genbrug og nye materialer med udgangspunkt i den cirkulære byggeøkonomi og lokal urban minedrift/materialebank på Maglemølle og i Næstved-området

(2020)

Uddrag fra publikationen:

“Udviklingen af FoU-projektet er startet i efteråret 2019 og er benævnt Bæredygtig Grøn Byudvikling I (BGB I).

Projektet har til formål at finde de generiske processer som kendetegner det optimale mix af genbrugsmaterialer og nye materialer, når industribygninger skal upcycles til boliger/kontorer og skal bygges mest bæredygtigt og i en cirkulær økonomisk kontekst. For at analysere dette tages udgangspunkt i det lokale industriområde ”Maglemølle” i Næstved i særdeleshed og Næstved-området som helhed.

Der tages udgangspunkt i empiri om eksisterende bygninger på Maglemølle der kan opfattes som en lokal ”urban mine” eller materialebank – en stor mængde af ressourcer i form af byggematerialer, bygningsdele og bygninger. Disse ressourcers tilstand varierer og resulterer derfor i varierende potentialer som grundlag for genbrug i nye boliger/kontorer funktioner i 3 udvalgte bygninger.

Fokus er på potentialerne på Maglemølle-området, men Næstved-området screenes også for potentialer i form af byggematerialer og bygningsdele som kunne genbruges på Maglemølle. På baggrund af denne empiri som registreres med tilknyttede analyser af potentialer, er formålet at udvikle en generisk procesmodel for optimalt mix af genbrug og nye materialer i et lokalt område.

Projektet er praksisnært og sker i samarbejde med lokale virksomheder bl.a. Maglemølle, Affaldplus+ samt Næstved kommune. Hypotesen i projektet tager sit udgangspunkt i følgende udsagn:

  • Gør det mindst nødvendige
  • Så få carbon footprint som muligt
  • Men gør det økonomisk ansvarligt
  • Byg som med Lego
  • Så få våde processer (in situ) som muligt”

Info