Vidensbank / Ressource Citys Idékatalog 2020

Ressource Citys Idékatalog 2020

(2020)

Næstved Kommune har for fjerde år i træk afholdt en konference om cirkulær økonomi i regi af en af kommunens satsninger, Ressource City. Hovedtaleren i år var astronaut og civilingeniør Andreas Mogensen, som følger efter de tre første konferencers hovedtalere, Flemming Besenbacher, Connie Hedegaard og Steen Hildebrandt.

I 2020 var konferencens fokus på omstillingen til cirkulær økonomi i praksis. Det overordnede spørgsmål lød: Hvordan omsætter vi viden og ideer til handling i omstillingen til en cirkulær økonomi?

Til konferencen var der tre workshops, der havde fokus på følgende emner: Digitale løsninger skaber cirkulære byer, Cirkulær forretning – hvorfor og hvordan? samt Den enes restmateriale, den andens ressource. Der blev arbejdet med problemstillingerne dels gennem oplæg, dels gennem gruppearbejde. Resultaterne er samlet i dette Idékatalog.

Ressource City er lokaliseret på den gamle papirfabrik Maglemølle i Næstved, og understøtter erhvervslivets omstilling til cirkulær økonomi gennem vidensformidling, erfaringsudveksling og netværksskabelse. Et af fokusområderne i Ressource City er den årlige konference om cirkulær økonomi, som i år blev afholdt den 29. januar 2020 med mere end 170 deltagere.

Info