Vidensbank / Samfundsøkonomisk analyse af genbrug af mursten

Samfundsøkonomisk analyse af genbrug af mursten

(2016)

Rapporten præsenterer en sammenligning af foreberedelse af mursten til genbrug i nybyggeri med nedknusning af mursten og anvendelse som erstatning for andre materialer til vejfyld eller opfyldning i forbindelse med andet anlægsarbejde. Analysen belyser fordele og ulemper for samfundet som helhed og indeholder de samfundsøkonomiske konsekvenser for alle samfundets borgere. Desuden er der udarbejdet en budgetøkonomisk analyse, der opgør forskelle i de monetære indtægter og udgifter for de forskellige aktører herunder staten. Analysen er gennemført 2014-2016 af COWI A/S på vegne af Miljøstyrelsen.

Info

(klik billede for download)