Vidensbank / Udmøntning af Pulje til Strategi for Cirkulær Økonomi

Udmøntning af Pulje til Strategi for Cirkulær Økonomi

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) , Dansk Folkeparti og Radikale Venstre (2018)

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 afsat en pulje på 60 mio. kr. til initiativer i regeringens Strategi for cirkulær økonomi. Derudover har Miljø og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet afsat i alt 56 mio. kr. til at styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er med denne aftale enige om at udmønte puljen på initiativer inden for følgende seks indsatsområder:

  1. Virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling
  2. Data og digitalisering i en cirkulær økonomi
  3. Cirkulær økonomi gennem design
  4. Nye forbrugsmønstre gennem cirkulær økonomi
  5. Et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer
  6. Cirkulær økonomi i bygninger og biomasse

Info


(klik billede for download)