Vidensbank

Indsamling og formidling af viden er vigtige fokusområder for videnscenteret. Den indsamlede viden skal være med til at understøtte en bred række af aktører, såsom bygge- og anlægsvirksomheder, rådgivere, erhvervsfremmeaktører og øvrige organisationer med at opnå mere viden om emner inden for den cirkulære økonomi.

Enkelte publikationer refererer til den fysiske vidensbank, som kan besøges hos Ressource City på Maglemølle 31 i Næstved.