Eksempler / Circle House

Circle House

Circle House bliver et boligbyggeri bestående af 60 almene boliger, som skal bygges på cirkulære principper. Lejerbo er bygherre. Projektet er udviklet af mere end 40 aktører på tværs af byggeriets værdikæde og er støttet af Miljøstyrelsen og Realdania. Byggeriet forventes at være færdigopført i 2020.

Lejerbo Circle House

Formålet med Circle House er at bygge et større boligbyggeri med cirkulære principper efter de nuværende markedsvilkår. Målsætningen  er at 90% af materialerne kan genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi når husene en dag skal renoveres eller nedrives. Circle House skal være et demonstrationsprojekt, som viser mulighederne for at skalere cirkulære principper og skal være med til at udbrede viden om cirkulære løsninger i byggebranchen.

Projektet har blandt andet analyseret værdikæder, business cases, forretningsmodeller og rammevilkår og undervejs har projektgruppen, som inspiration kigget på mange forskellige materialer, som kan adskilles og genbruges efter endt brug, blandt andet beton, træ, mursten, mv.

Selvom byggeriet først forventes færdigopført i 2020 er der på nuværende tidspunkt opført et testhus, som viser forskellige bæredygtige materialer, både byggematerialer og interiør. Testhuset kan ses hos Lejerbo i Valby, København.

Circle House i Valby

Info

Type: Nybyggeri
Forventet færdigt: 2020
Økonomi: Projektet er støttet med 6.9 millioner kroner af Miljøstyrelsen og 3 millioner kroner af Realdania.

Læs mere:
Lejerbo byggeri: Circle House
Fotos:
Tom Jersø

Lejerbo

Logo Lejerbo

(+45) 70 12 13 10
lejerbo@lejerbo.dk


Miljø- og Fødevareministeriet

Logo Miljø- og Fødevareministeriet


GXN Innovation

Logo GXN Innovation

(+45) 70 26 26 48
3xn@3xn.dk


MT Højgaard

Logo MT Højgaard

(+45) 70 12 24 00


Statens Byggeforskningsinstitut

Logo Statens Byggeforskningsinstitut

(+45) 99 40 25 25
sbi@sbi.aau.dk


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Logo Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

(+45) 70 20 12 71
info@byggerietssamfundsansvar.dk


Realdania

Logo Realdania

(+45) 70 11 66 66
realdania@realdania.dk