Eksempler / Pelican Self Storage

Pelican Self Storage

Pelican Self Storage hyrede Lendager Group til at tegne og udføre deres nye afdeling på Prags Boulevard i København. Det endte med at blive et eksempel på den cirkulære byggeplads, hvor betonen fra bygningen, som skulle rives ned blev genbrugt til ny beton i den nye bygning. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Pelican Self Storage, Lendager Group, LH Hockerup, Pelcon Materials og Nymølle Stenindustri. Projektet blev støttet af Miljøstyrelsen.

Pelican Self Storage

Mange miljømæssige gevinster i betongenanvendelse

Dette projekt er et eksempel på hvordan beton kan genanvendes til beton. Hvor man normalt knuser beton fra nedrivninger og bruger det nedknuste materiale som underlag under vej og parker, så skulle betonen fra den eksisterende bygning på Prags Boulevard nedknuses og bruges som tilslag i den nye beton, som skulle blive Pelican Self Storages nye lagerbygning. Nedknusning og produktion skete på stedet.

Byggeriet viste at det er muligt at fremstille genbrugsbeton med groft tilslag bestående af 100% nedknust beton og desuden at det var muligt at nedrive, nedknuse, producere og bygge på samme byggeplads.

Pelican Self Storage

Anvendelsen af nedknust beton som tilslag i den ”nye” beton medførte flere miljømæssige gevinster. For det første blev mængden af råmaterialer, som ellers skulle være brugt til produktionen af betonen reduceret. Normalt udgør transporten en betydelig miljøpåvirkning i forbindelse med betonbyggeri, dels fordi byggeaffaldet skal køres væk fra grunden, og dels fordi ny beton skal køres til byggepladsen. Behovet for transport af materialer til og fra byggepladsen blev reduceret fordi nedknusning og produktion skete på stedet. Endeligt viser undersøgelser at udvaskede uorganiske stoffer fra nedknust beton, som anvendes som ubundne bærelag, resulterer i toksicitetspåvirkning af mennesker såvel som økosystemer. Dette undgås ved at genbruge betonen.

Selve bygningen er også designet med henblik på at skabe et levende betonelement, som skal være med til at inddrage naturen i byen. Dette er gjort ved at designe konjunkturer af et træ i bygningen, hvori der kan gro planter.

I forbindelse med projektet lavede Lendager Group rapporten ”Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner”. Du kan finde rapporten her.

Info

Type: Lagerbygning
Opført:
2015

Læs mere:
Lendager Group: Pelican Self Storage
Fotos: Lendager Group

Miljø- og Fødevareministeriet

Logo Miljø- og Fødevareministeriet


Lendager Group

Logo Lendager Group

(+45) 61 28 00 90
info@lendager.com


Nymølle

Logo Nymølle

(+45) 46 56 09 00
info@nymoelle.dk


Pelcon

Logo Pelcon

(+45) 39 56 50 00
pelcon@pelcon.dk


L. H. Hockerup A/S

Logo L. H. Hockerup A/S

(+45) 46 36 57 60
info@hockerup.dk