Eksempler / Sydhavn Genbrugscenter

Sydhavn Genbrugscenter

Sydhavn Genbrugscenter er tegnet af Bjarke Ingels Group og Krilov med Cowi som totalrådgiver og Züblin som hovedentreprenør, mens Københavns Kommune og Amager Ressourcecenter (ARC) var bygherre. Genbrugscentret åbnede i København d. 11. maj 2019.

Cirkulær økonomi er tænkt ind i flere dele af Sydhavn Genbrugscenter, der skal danne grundlag for udvikling af nye cirkulære løsninger og være med til at understøtte at byens affald bliver genanvendt og genbrugt. Først og fremmest har der været fokus på genanvendte materialer i byggeriet af genbrugscenteret, som blev bygget med genbrugsbeton og genbrugstræ.

Genanvendelse af nedbrudt beton fra skorstenen

Betonen, som genbrugscenteret er bygget af stammer fra Amagerværkets 150 meter høje skorsten, som skulle rives ned. For at genbruge betonen er skorstenen først blevet renset for maling, hvorefter den er blevet nedbrudt. Man har brugt betonen fra Amagerværkets skorsten i tilslaget til den nye produktion af beton og hvor 100% af tilslaget skal være fra Amagerværkets skorsten. Det vil sige at der genanvendes 3.800 ton beton ud af de 5.000 ton, som findes fra den nedrevne skorsten. Det betyder at 40% af den færdige beton er genanvendt. Den resterende beton fra skorstenen er brugt til stier og veje omkring Genbrugscentret.

Sydhavn Genbrugscenter vandt i marts 2019 Bæredygtig Beton Prisen af Dansk Beton i Dansk Byggeri. Genbrugscenteret vandt prisen for at gå længere med genbrugsbeton end set tidligere. De 40% genanvendelse er 5 gange mere end hidtidige standard for brug af genbrugsbeton.

Sydhavn Genbrugscenter

Indsamling af træ til Sydhavn Genbrugscenters terrasse

I efteråret 2018 kunne borgere indlevere planker efter bestemte mål til genanvendelse på lokale genbrugsstationer. Det indsamlede træ blev imprægneret for derefter at komme til at udgøre terrassen til Genbrugscenteret.

Udover materialerne til byggeriet, har cirkulær økonomi også spillet en afgørende rolle for de aktiviteter, som tilbydes i genbrugscenteret. Ikke mindst har genbrugscenteret et naturligt fokus på ressourcer og affaldshierarkiet, men Sydhavn Genbrugscenter rummer også et testlaboratorium hvor iværksættere kan arbejde med genbrug og cirkulær økonomi og der bliver afholdt workshops og undervisning med fokus på at genbruge materialer og produkter, som ellers ville være blevet til affald.

Sydhavn Genbrugscenter

 

 

Info

Type: Genbrugsstation
Opført: 2019

Læs mere:
Sydhavn Genbrugscenters hjemmeside
Sydhavn Genbrugscenter vinder bæredygtig beton prisen

Fotos: COWI og Krilov

Københavns Kommune

Logo Københavns Kommune


Amager Ressource Center

Logo Amager Ressource Center

(+45) 32 68 93 00
arc@a-r-c.dk


Bjarke Ingels Group

Logo Bjarke Ingels Group

(+45) 72 21 72 27
big@big.dk


Krilov

Logo Krilov

70 21 04 14


Zublin

Logo Zublin

(+45) 86 12 15 82
info@zueblin.dk


COWI

Logo COWI

56 40 00 00
cowi@cowi.com