Restmaterialer / Isolering
Image of Isolering

Fakta

  • Isolering kan laves af mange forskellige materialer, da det er den stillestående luft i materialet, der giver den varmeisolerende effekt
  • Der genereres ca. 15.000 ton isolationsmateriale-affald om året i Danmark

Isolering

Hvordan kan isoleringsmaterialer være en del af den cirkulære økonomi?

Der findes flere forskellige former for isoleringsmaterialer, for eksempel mineraluld (stenuld og glasuld), plast, papiruld, træfiberisolering, mv. Flere af disse isoleringsmaterialer er allerede fremstillet af genanvendte materialer, dog er der også isoleringsmaterialer, som fremstilles af råmaterialer, uden tanke på genanvendelse efter endt brug. Derfor er der stadigvæk mange muligheder og et behov for at isoleringsmaterialer bliver en del af den cirkulære økonomi.

Nedenfor gennemgås nogle af de mest brugte isoleringsmaterialer på markedet.

Mineraluld

Mineraluld er en betegnelse, som dækker over både stenuld og glasuld. Mineraluld fremstilles ved smeltning af henholdsvis sten og glas ved meget høje temperaturer.

Til fremstilling af glasuld kan genbrugsglas erstatte naturlige råmaterialer som kalk og sand. Dette sker allerede i dag, hvor affaldsglasset blandt andet stammer fra vinduesproducenter. I dag udgør genbrugsglasset i glasuld 80% af det færdige produkts vægt.

Efter endt brug er mulighederne for genanvendelse af glasuld, ifølge Miljøstyrelsen dog begrænsede, da ovnene til at producere glasuld er meget følsomme overfor forurening. Glasuld skal derfor som udgangspunkt anvises til deponering i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler.

Stenuld derimod kan genanvendes til ny produktion og bliver det også. I dag fremstilles stenuld nemlig ved brug af genanvendte materialer, som f.eks. brugt stenuld, sanitet, fliser, klinker og porcelæn. Stenuld, der ikke kan genanvendes, skal ifølge Miljøstyrelsen anvises til deponering i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler.

I dag skal alle kommuner udsortere og genanvende stenuld, hvilket Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på i et brev fra 2014. I samme brev gjorde Miljøstyrelsen opmærksom på at mineraluld (som dækker over både stenuld og glasuld) har to klassificeringer i affaldslisten; mineraluld produceret før 1997 betragtes som farligt affald, mens mineraluld produceret efter 1997 ikke betegnes som farligt affald. Det er ikke muligt at se forskel på mineraluld produceret før og efter 1997 og en blanding af de to skal klassificeres som farligt affald. Så vidt det er muligt skal stenuld genanvendes, medmindre den er kontamineret med farlige stoffer, dette gælder uanset stenuldens alder. Når stenuld og glasuld håndteres skal de ikke blandes sammen da det forringer mulighederne for genanvendelse af stenulden.

Papiruld

Papiruld er et isoleringsmateriale, som består af 80% aviser og genbrugt papir samt bor. Papiruld fremstilles ved at papiret granuleres og det leveres enten som et granulat, som blæses direkte ind i konstruktionen eller som limede plader. Efter endt brug kan papiruld enten komposteres eller forbrændes.

Træ

Træfiberisolering består af cellusosefibre fra træer og fremstilles med ukurant nåletræer eller overskudstræ fra savværker. Træfiberisolering kan enten leveres som plader, måtter eller som granulat. Ved granulat blæses materialet direkte ind i konstruktionen, på samme måde, som papiruld. Efter endt brug kan træfiberisolering enten genbruges, brændes eller komposteres, hvis der ikke er plastfibre i.

Plast

EPS (ekspanderet polystyren) også kaldet flamingo er et udbredt isoleringsmateriale. EPS fremstilles af råolie, som skummes op så det bliver let og luftigt. Efter endt brug afskaffes EPS til forbrænding.

Eksempler fra Danmark

Der er i dag flere eksempler på isoleringsmaterialer, som gør brug af cirkulære greb. For eksempel, hvor brugt isolering bliver genanvendt til andre produkter eller hvor isoleringsmaterialerne er fremstillet af genanvendt materiale. I Ressource City i Næstved kan man se en udstilling over nedenstående eksempler på cirkulær isolering:

  • Isover isoleringsmateriale. Isoleringsmaterialet er lavet af over 75% genbrugsglas.
  • Troldtekt akustikplader. Akustikpladerne er lavet af træ og cement. Troldtekt kan komposteres og det kan bruges i produktionen af ny cement.
  • Rockwool isoleringsmateriale. Isoleringsmaterialet er lavet af sten. Det kan genanvendes og bliver brugt i produktion af ny Rockwool.
  • Isoleringsmåtter fra Egen Vinding & Datter. Isoleringsmåtterne er lavet af hørfibre, som er et overskudsprodukt fra tekstilbranchen. Det kan komposteres.
  • Zostera isoleringsmateriale. Isoleringsmaterialet er lavet af ålegræs og er designet til direkte genanvendelse.
  • Papiruld Danmark A/S isoleringsmateriale. Isoleringsmaterialet er lavet af overskuds- og genbrugsaviser.
  • Galaxe Thermozell letbeton. En letbeton der bruger genanvendte flamingokugler. Materialet kan genanvendes ved at blive knust og blandet op med ny cement.

Vidensbank

Mineraluld – Materialer i den cirkulære økonomi (Teknologisk Institut)