VCØ - et projekt under Ressource City

Videnscenter for Cirkulær Økonomi er forankret i Ressource City under Næstved Kommune og er etableret med økonomisk støtte fra Region Sjælland.

Videnscenter for Cirkulær Økonomi har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi. Videnscenteret understøtter bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland i arbejdet med den grønne omstilling i byggeriet, der oplever en stigende fokus og efterspørgsel på cirkulære og bæredygtige løsninger.

Videnscenteret indsamler og formidler viden om cirkulær økonomi inden for følgende fire områder: Vidensbanken, Eksempler og Restmaterialer. Der er indgået samarbejde med en række videnspartnere som løbende kommer med ny viden og øvrige input til videnscenteret.