Projekter & støtte / Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) samler, udvikler og formidler viden om cirkulær økonomi i byggebranchen. Hos VCØB er det muligt som aktør inden for bygge- og anlægsbranchen at få gratis rådgivning om eksempelvis håndtering af bygge- og anlægsaffald, miljøfarlige stoffer og mulighederne for genbrug og genanvendelse. VCØB besidder stor specialistviden og praktisk erfaring med at håndtere bygge- og anlægsaffald.

Læs mere på VCØBs hjemmeside.

Projektleder

Anke Oberender

72 20 29 30

info@vcob.dk


Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Logo Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

(+45) 72 20 29 30
info@VCOB.dk