Projekter & støtte / CLEAN Green Plan Region Sjælland

CLEAN Green Plan Region Sjælland

I projekt CLEAN Green Plan får du professionel og konkret rådgivning igennem en screening, der kan realisere din virksomheds potentiale inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering. Projektet giver dig mulighed for at få refunderet 50% af udgiften til ekstern rådgivning. Din grønne plan bliver til øget konkurrenceevne og forbedret miljø.

Som lille eller mellemstor virksomhed kan  du kontakte CLEAN og få en gratis gennemgang af din virksomhed. Formålet er at lokalisere besparelsespotentialer indenfor dit forbrug af energi, vand og råvarer. Besparelserne kan enten være direkte, eller ved at du recirkulere ”rester” såsom affald, spildevand og overskudsvarme i virksomheden eller i samarbejde med nærliggende virksomheder.

Det eneste krav til screeningen er, at du registrere den tid, som du anvender i forbindelse screeningen, som er krav fra EU.

Grøn forretningsplan

Hvis du på baggrund af screeningen har potentiale for en mere optimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer, så vil du blive tilbudt frit at vælge en rådgiver, som kan regne på om det kan betale sig at investere i diverse tiltag, som typisk vil skulle kunne betale sig hjem efter 1 -3 år – en såkaldt grøn forretningsplan.

CLEAN giver igennem projektets EU midler, 50% i støtte til at finansiere rådgiveren, som udarbejder den grønne forretningsplan. Grøn – fordi dine tiltag vil minimere anvendelse af ressourcer og nedsætter CO2 udledningen. Så udover at du sparer på udgifter til driften, så vil du også kunne brande dig med en grøn profil. CLEAN hjælper dig med at finde og kontakte rådgivere.

En grøn forretningsplan er også grundlag for kontakten til banker og andre investeringsfirmaer.

Det eneste krav er, at du er motiveret. Udover vi giver 50% i støtte til forretningsplanen, vil du skulle fortsætte med at registrere den tid, som du anvender – tilsvarende som ved screeningen. Igen krav fra EU.

Læs mere på CLEAN Green Plans hjemmeside.

Projektleder

Marie Johansen

(+45) 93 30 29 76

MAJ@cleancluster.dk


CLEAN

Logo CLEAN

(+45) 21 96 10 00
info@cleancluster.dk