DAKOFA

Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) er en medlemsorganisation og et kompetencecenter for den danske affalds- og ressourcesektor.  Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) er en medlemsorganisation og et kompetencecenter for den danske affalds- og ressourcesektor. DAKOFA opsamler og formidler viden om affalds- og ressourceområdet, herunder renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. Derudover fungerer DAKOFA et forum, hvor medlemmerne, der repræsenterer bredt aktørerne inden for affalds- og ressourcesektoren, kan udveksle erfaringer og vidensdele. DAKOFA har viden inden for lovgivning, politiske mål og strategier, materialefraktioner og miljøfarlige stoffer og materialer, der vedrører bygge- og anlægsaffald.

Læs mere på DAKOFAs hjemmeside.

DAKOFA

Logo DAKOFA

(+45) 32 96 90 22
dakofa@dakofa.dk