Projekter & støtte / Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP’s formål er at understøtte opnåelse af de energipolitiske målsætninger gennem støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi. De energipolitiske mål er inden for forsyningssikkerhed, klima, miljø, omkostningseffektivitet og uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

Hvem kan søge?

Støtte fra EUDP kan søges af private eller offentlige virksomheder eller vidensinstitutioner, herunder universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er), der er registreret i det Centrale Virksomhedsregister i Danmark. Udenlandske projektdeltagere kan ansøge om støtte, så længe projektet bidrager til at fremme teknologiudvikling i Danmark, og hovedansøger er registreret med dansk CVR nr.

Info

Der er to ansøgningsrunder i henholdsvis forår og efterår.

Ordningen varetages af Energistyrelsen.

Tilskud er baseret på faktiske omkostninger.  

Der holdes typisk to informationsmøder om året, hvor det er muligt at have en dialog med ordningen. Der er også mulighed for at kontakte ordningen i øvrigt.

Søg om støtte via Energistyrelsens hjemmeside.