Projekter & støtte / Green Building Council

Green Building Council

Green Building Council (DK-GBC) er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Organisationen certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB certificeringsstandarden.

Jævnfør organisationens hjemmeside er der i dag 53 DGNB certificerede byggerier i Danmark.

Læs mere på Green Building Councils hjemmeside.

Green Building Council Denmark

Logo Green Building Council Denmark

(+45) 36 72 10 20
info@dk-gbc.dk