Projekter & støtte / Landdistriktsvækstpilot

Landdistriktsvækstpilot

Virksomheder i landdistrikterne med en god idé til et udviklingsprojekt, fx udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, kan søge om midler til at ansætte en landdistriktsvækstpilot. En landdistriktsvækstpilot er en person på fuld tid med en videregående uddannelse, der er anderledes end de nuværende medarbejderes. Personen skal spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle projektet, og der kan bevilges midler til at betale en del af lønnen i et eller to år; 150.000 kroner, hvis der søges om et et-årigt projekt, og 300.000 kroner, hvis projektet er to-årigt.

Hvem kan søge?

Små – og mellemstore virksomheder i  landdistriktkommuner. Landdistriktkommuner i Region Sjælland dækker over Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Næstved, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Små og mellemstore virksomheder, der har under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 millioner euroes årligt eller en årlig samlet balance på maksimalt 43 millioner euroes.

Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder kravene for hele koncernfællesskabet – og ikke kun for virksomheden.

Virksomheden skal derudover enten have en årlig omsætning på mindst 2 millioner kroner (senest afsluttede regnskabsår), eller tiltrukket mindst 500.000 kroner i ekstern kapital inden for de seneste tre år.

Info

Der kan løbende indsendes ansøgninger, men har begrænsede midler og der lukkes derfor uden varsel, når der er modtaget nok ansøgninger.

Søg på Innovationsfondens hjemmeside.

Innovationsfonden

Logo Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at finde løsninger på nogle af samfundets største udfordringer.

Fonden driver Danmark fremad ved at skabe gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan sætte fart i udviklingen.

Fokus er på at udvikle brugbare og levedygtige løsninger til samfundets konkrete udfordringer og innovationsbehov. Det kan være nye, klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø eller et opstarts-eventyr, der er under opsejling.

HELE DANMARKS INNOVATIONSFOND

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet, hvor risikoprofilen er høj. I Innovationsfonden tør vi investere i dit projekt, selvom andre måske endnu ikke kan se mulighederne i det. Fonden er klar til at tage en chance og løbe en risiko – med mindst muligt bureaukrati.

AMBITIONER

Det er vigtigt, at det danske samfund får mest mulig værdi af de penge, fonden investerer i forskning og innovation. Derfor bliver ansvarlighed prioriteret højt. Der er krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

EFFEKTMÅLING AF INNOVATIONSFONDENS INVESTERINGER

Fondens investeringer har til formål at løse samfundsudfordringer og styrke vækst og beskæftigelse. I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses sociale velfærdsforbedringer og øget velstand.

Fonden er fysisk tilstede med kontorer i København, Aarhus, Odense, Aalborg. I 2019 flytter fonden sit hovedkontor til Aarhus.

Østergade 26 A, 4. sal
1100 København K

+45 6190 5000
kontakt@innofond.dk