Projekter & støtte / Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP)

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP)

MUDP giver tilskud til både store og små projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser. Programmet har tre puljer: 

  • Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)
  • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt
  • Grøn Innovationspulje

Puljerne giver til sammen gode muligheder for store og små virksomheder at søge tilskud til projekter, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Hvem kan søge?

private og offentlige virksomheder,
– private personer,
– selvejende institutioner, 
– offentlige og private forskningsinstitutioner,
– brancheorganisationer og lignende organisationer, 
– foreninger og
– grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt ovenover.

Ansøgningsfrist: Hvert år i maj

Tilskud er baseret på faktiske omkostninger.  

Der holdes typisk informationsmøder i løbet af foråret.

Der indkaldes under forskellige temaer, der kan ses i vejledningen.

Søg på MUDPs hjemmeside.

Miljø- og Fødevareministeriet

Logo Miljø- og Fødevareministeriet