Projekter & støtte / Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er

Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er

Små- og mellemstore virksomheder kan opnå tilskud til udvikling af og implementering af cirkulære forretningsmodeller. Tilskuddet falder i to faser:

Fase 1: Udvikling af en cirkulær forretningsmodel

Virksomheden kan modtage op til 100.000 kroner i støtte til aflønning af en konsulent, til at hjælpe med at udarbejde en cirkulær forretningsmodel. Konsulentens timer betales af de 100.000 kroner, og timerne skal fordeles således at minimum 60 timer er sammen med virksomheden og 40 timer bruges på andre aktiviteter herunder administration, rapportering, mødedeltagelse med operatør med videre. SMV’en forpligter sig til at deltage i 2-4 møder/ workshops i forløbet.

Fase 2: Implementering af (dele af) en cirkulær forretningsmodel

Hvis din SMV allerede har udarbejdet en cirkulær forretningsmodel, er det muligt at søge tilskud til implementeringen af denne. Tilskuddet vil være 20-30%, hvis din virksomhed ligger i Region Sjælland

Hvem kan søge?

Små og mellemstore virksomheder, der har under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 millioner euroes årligt eller en årlig samlet balance på maksimalt 43 millioner euroes.

Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder kravene for hele koncernfællesskabet – og ikke kun for virksomheden.

Info

Projektet varer fra 2018 – 2021, og består af fire runder. Ansøgningsfristerne for ønsket deltagelse i runderne er henholdsvis:

  • Hold 1: 7. december 2018
  • Hold 2: 22. maj 2019
  • Hold 3: 22. november 2019
  • Hold 4: 22. maj 2020

Projektet er en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark og drives af Lifestyle & Design Cluster i Kolding.

Søg på Lifestyle & Design Clusters hjemmeside.

Start: 7. december 2018

Slut: 22. maj 2020


Miljø- og Fødevareministeriet

Logo Miljø- og Fødevareministeriet