Projekter & støtte

Her findes relevante projekter med konkrete muligheder for økonomisk støtte og rådgiverhjælp til de virksomheder, som deltager i projekterne.

Derudover findes en oversigt over støttemuligheder til de virksomheder, som ønsker støtte og finansiering til udvikling og innovation.

Der er desuden oplistet en række netværksorganisationer, som kan understøtte virksomhederne i deres arbejde med cirkulær økonomi.