Restmaterialer

Restmaterialer er uundgåeligt i bygge- og anlægsbranchen. Videnscenter for Cirkulær Økonomi fokuserer på og formidler om mulighederne for genanvendelse og cirkulær økonomi for udvalgte restprodukter i byggeriet. For at skabe bæredygtigt og cirkulært byggeri er brugen af restressourcer fra andet byggeri et godt udgangspunkt.

Restmaterialerne stammer alle fra bygge- og anlægsbranchen, og er alle kendte materialer. Det varierer dog hvorfra i byggeriet, de anvendes. På nuværende tidspunkt er de udvalgte materialer beton, træ, mursten og isolering. Det er her muligt at skaffe sig viden omkring de enkelte byggeprodukter samt hvordan det kan anvendes i cirkulært byggeri. Under de enkelte restmaterialer findes der links til cirkulære eksempler, hvor det enkelte materiale er benyttet.

Husk at holde øje med siden, som løbende opdateres med flere materialer.