Videnspartnere

Der inddrages en række videnspartnere i arbejdet med at udvikle og vedligeholde VCØ, herunder med indhold til Vidensbanken og Eksempler samt viden omkring Projekter & Støttemuligheder og Restmaterialer. Videnspartnerne består af repræsentanter fra:

 

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi AffaldPlus

AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab for seks kommuner i Syd- og Vestsjælland bestående af Næstved, Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommune. I samarbejde med borgere og virksomheder arbejder AffaldPlus med at forebygge affald ved genbrug og genanvendelse af ressourcer. I forhold til bygge- og anlægsbranchen har AffaldPlus særlig viden om restmaterialer og deres genanvendelsesmuligheder.

Kontakt: Udviklingskonsulent Henrik Wejdling, hew@affaldplus.dk | (+45) 55 75 08 16

 

Videnscenter for Cirkulær Økonomi CBS Copenhagen Business School

CBS Circularity er en forskergruppe på Copenhagen Business School med fokus på cirkulær økonomi. De har ekspertise i hvorledes nye forretningsmodeller og teknologi i samspil kan anvendes til cirkulære muligheder. Yderligere har CBS Circularity viden om den menneskelig og adfærdsmæssige side af cirkulær økonomi herunder forbrugerens rolle i fremdriften af de cirkulære processer.

I relation til det specifikke bygge-og anlægsområde har CBS Circularity indgående viden til udfordringer og problematikker vedrørende udvikling fra den traditionelle tilgang til byggeri- og anlægsarbejde til en mere cirkulær tilgang

Kontakt: Sönnich Dahl Sönnichsen, Ph.D. Fellow Institut for Afsætningsøkonomi, sds.marktg@cbs.dk| (+45) 38 15 21 37 (instituttet)

 

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Dakofa

DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) er en medlemsorganisation og kompetencecenter for den danske affalds- og ressourcesektor som opsamler og formidler viden. Derudover fungerer DAKOFA et forum, hvor medlemmer kan udveksle erfaringer og vidensdele. DAKOFA har viden inden for lovgivning, politiske mål og strategier, materiale fraktioner, miljøfarlige stoffer og materialer vedrørende bygge- og anlægsaffald.

Kontakt: Seniorkonsulent Jette Bjerre Hansen, jbh@dakofa.dk | (+45) 32 64 61 23

 

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi Dansk SymbioseCenter

Dansk SymbioseCenter er et videnscenter drevet af Kalundborg Kommune. Centeret bygger på viden og værktøjer udviklet på baggrund af den verdensberømte Kalundborg Symbiose samt både regionale, nationale og internationale aktiviteter, projekter og netværk. Dansk SymbioseCenter har udviklet en proces for attraktive symbiosesamarbejder baseret på Kalundborg Symbiose og deres arbejde med små- og mellemstore virksomheder.

Kontakt: Centerleder Per Møller, per.moller@kalundborg.dk | (+45) 60 63 24 97

 

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Sjælland har til formål at fremme vækst og erhvervsudvikling. Erhvervshus Sjælland tilbyder vejledning og rådgivning til iværksættere og virksomheder om tilbud og muligheder. Derigennem har Erhvervshus Sjælland en indgangsvinkel til bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland.

Kontakt: Projektleder Bodil Sø, bso@ehsj.dk | (+45) 53 74 89 89

 

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Gate 21

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling og vækst. Cirkulær økonomi er en af Gate 21s strategiske fokusområder. Gate 21 sætter fokus på videndeling, etablere nye samarbejder mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner og finde nye værktøjer, så potentialerne fra en mere cirkulær økonomi kan høstes.

Kontakt: Programleder Line Bech, line.bech@gate21.dk | (+45) 53 65 70 03

 

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Næstved Erhverv

Næstved Erhverv skaber økonomisk vækst og arbejdspladser hos lokale virksomheder i Næstved Kommune. Det gør Næstved Erhverv gennem opsøgende dialog, vejledning og sparring, events og henvisning til offentlige og private aktører som kan styrke virksomhedernes forretningsudvikling. Næstved Erhverv er ledet af en bestyrelse bestående af lokale erhvervsfolk og byrådsmedlemmer. Borgmesteren i Næstved kommune er formand for bestyrelsen jf. vedtægterne.

Kontakt: Erhvervsdirektør Rasmus Holst-Sørensen, rhs@naestvederhverv.dk | (+45) 55 88 52 51

 

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi Region Sjælland Udvikling

Regional Udvikling arbejder for at sikre vækst og udvikling, så Region Sjælland er et attraktivt sted at leve, arbejde og at drive virksomhed – nu og i fremtiden. Region Sjælland understøtter grøn omstilling, da det er en forudsætning for den langsigtede vækst og udvikling af regionen. Alene i Region Sjælland vil forbruget af grundlæggende byggematerialer som grus og sand stige med 2,2 mio. m3 i 2040 – en stigning på 50% fra nuværende niveau. Derfor arbejder Region Sjælland bl.a. for at flere materialer genanvendes, så presset på vores naturressourcer mindskes.

Kontakt: Konsulent Tim Nikolaj Tannhof, tita@regionsjaelland.dk | (+45) 24 97 67 85

 

Videnscenter for Cirkulær Økonomi RUC CIRCLES Roskilde Universitet

CIRCLES (Centre for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy and Sustainability) er et forskningscenter under Roskilde Universitet med fokus på cirkulær økonomi. CIRCLES bruger en helhedsorienteret tankegang i arbejdet med teknologier, innovation og cirkulær økonomi. CIRCLES tilgang til cirkulær økonomi har fokus på de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af materiale flows. Derudover har CIRCLES fokus på governance på forskellige niveauer, herunder international, national og lokalt niveau samt de aktører der er relevante for implementeringen af cirkulær økonomi.

Kontakt: Centerleder, Lektor Thomas Budde Christensen, tbc@ruc.dk | (+45) 46 74 26 37

 

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi VCØB Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) samler, udvikler og formidler viden om cirkulær økonomi i byggebranchen. Hos VCØB er det muligt som aktør inden for bygge- og anlægsbranchen at få gratis vejledning om eksempelvis håndtering af bygge- og anlægsaffald, miljøfarlige stoffer og mulighederne for genbrug og genanvendelse. VCØB besidder stor specialistviden og praktisk erfaring med at håndtere bygge- og anlægsaffald.

Kontakt: Centerleder Anke Oberender, info@vcob.dk | (+45) 72 20 29 30