Videnspartnere

Der inddrages en række videnspartnere i arbejdet med at udvikle og vedligeholde VCØ, herunder med indhold til Vidensbanken og Eksempler samt viden omkring Projekter & Støttemuligheder og Restmaterialer. Videnspartnerne består af repræsentanter fra:

AffaldPlus

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi AffaldPlus

AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab for Næstved, Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. AffaldPlus arbejder med at forebygge affald ved genbrug og med genanvendelse af ressourcer. I samarbejde med borgere og virksomheder arbejder AffaldPlus med at affald får nyt liv eller bliver omdannet til en nyttig ressource. I forhold til bygge- og anlægsbranchen har AffaldPlus særlig viden om restmaterialer og deres genanvendelsesmuligheder. AffaldsPlus arbejder på løsninger der kan øge genanvendelsen af restmaterialer fra bygge- og anlægsbranchen i Syd- og Vestsjælland.

Kontakt: Udviklingskonsulent Henrik Wejdling, hew@affaldplus.dk | (+45) 55 75 08 16

 

 

CBS Circularity

Videnscenter for Cirkulær Økonomi CBS Copenhagen Business SchoolCBS Circularity er en forskergruppe på Copenhagen Business School med fokus på cirkulær økonomi. CBS Circularity har ekspertise i at vise, hvorledes nye forretningsmodeller og brug af ny teknologi kan anvendes som promovering/udnyttelse af de cirkulære økonomiske muligheder.

Yderligere har CBS Circularity viden om den menneskelig og adfærdsmæssige side af cirkulær økonomi herunder forbrugerens rolle i fremdriften af de cirkulære processer.

I relation til det specifikke bygge-og anlægsområde har CBS Circularity indgående viden til udfordringer og problematikker vedrørende udvikling fra den traditionelle tilgang til byggeri- og anlægsarbejde til en mere cirkulær tilgang.

Kontakt: Sönnich Dahl Sönnichsen, Ph.D. Fellow Institut for Afsætningsøkonomi, sds.marktg@cbs.dk| (+45) 38 15 21 37 (instituttet)

 

DAKOFA

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Dakofa

Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) er en medlemsorganisation og et kompetencecenter for den danske affalds- og ressourcesektor. DAKOFA opsamler og formidler viden om affalds- og ressourceområdet, herunder renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. Derudover fungerer DAKOFA et forum, hvor medlemmerne, der repræsenterer bredt aktørerne inden for affalds- og ressourcesektoren, kan udveksle erfaringer og vidensdele. DAKOFA har viden inden for lovgivning, politiske mål og strategier, materialefraktioner og miljøfarlige stoffer og materialer, der vedrører bygge- og anlægsaffald.

Kontakt: Seniorkonsulent Jette Bjerre Hansen, jbh@dakofa.dk | (+45) 32 64 61 23

 

Dansk SymbioseCenter

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi Dansk SymbioseCenter

Dansk SymbioseCenter er et vidensaktivitetscenter, der drives af udviklingsafdelingen i Kalundborg Kommune. Centeret bygger på viden og værktøjer udviklet på baggrund af den verdensberømte Kalundborg Symbiose og regionale, nationale og internationale aktiviteter, projekter og netværk.

Industriel symbiose er en effektiv grøn vækstmodel, der reducerer produktionsomkostninger og øger konkurrencedygtigheden. Dansk SymbioseCenter har udviklet en proces, der garanterer attraktive symbiosesamarbejder, baseret på Kalundborg Symbiose og deres arbejde med små- og mellemstore virksomheder.

Kontakt: Centerleder Per Møller, per.moller@kalundborg.dk | (+45) 60 63 24 97

 

Erhvervshus Sjælland

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Sjælland har til formål at fremme vækst og erhvervsudvikling. Erhvervshus Sjælland tilbyder vejledning og rådgivning til iværksættere og virksomheder, og rådgiver om gode tilbud og muligheder. Derigennem har Erhvervshus Sjælland en indgangsvinkel til bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland.

Kontakt: Projektleder Bodil Sø, bso@ehsj.dk | (+45) 53 74 89 89

 

Gate 21

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Gate 21Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling og vækst. Gate 21 tager udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet. Cirkulær

økonomi er en af Gate 21s strategiske fokusområder. Gate 21 sætter fokus på videndeling, etablere nye samarbejder mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner og finde nye værktøjer, så potentialerne fra en mere cirkulær økonomi kan høstes.

Kontakt: Programleder Line Bech, line.bech@gate21.dk | (+45) 53 65 70 03

 

 

Næstved Erhverv

Videnscenter for Cirkulær Økonomi Næstved Erhverv

Næstved Erhverv er den lokale erhvervsfremmeaktør i Næstved Kommune.

Næstved Erhvervs formål er at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser i de lokale virksomheder i Næstved. Det gør Næstved Erhverv gennem opsøgende dialog, vejledning og sparring, kursustilbud, projekter, events og henvisning til offentlige og private aktører som kan styrke virksomhedernes forretningsudvikling.

Næstved Erhverv er ledet af en bestyrelse på 9 medlemmer – 6 lokale erhvervsfolk og 3 byrådsmedlemmer. Borgmesteren i Næstved kommune er formand for bestyrelsen jf. vedtægterne.

Kontakt: Erhvervsdirektør Rasmus Holst-Sørensen, rhs@naestvederhverv.dk | (+45) 55 88 52 51

 

Region Sjælland

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi Region Sjælland Udvikling

Regional Udvikling arbejder for at sikre vækst og udvikling, så Region Sjælland er et attraktivt sted at leve, arbejde og at drive virksomhed – nu og i fremtiden. Region Sjælland understøtter grøn omstilling, da det er en forudsætning for den langsigtede vækst og udvikling af regionen. Alene i Region Sjælland vil forbruget af grundlæggende byggematerialer som grus og sand stige med 2,2 mio. m3 i 2040 – en stigning på 50% fra nuværende niveau. Derfor arbejder Region Sjælland bl.a. for at flere materialer genanvendes, så presset på vores naturressourcer mindskes.

Kontakt: Konsulent Tim Nikolaj Tannhof, tita@regionsjaelland.dk | (+45) 24 97 67 85

 

CIRCLES, RUC

Videnscenter for Cirkulær Økonomi RUC CIRCLES Roskilde Universitet

Centre for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy and Sustainability (CIRCLES) er et forskningscenter under Roskilde Universitet med fokus på cirkulær økonomi. CIRCLES bruger en helhedsorienteret tankegang i arbejdet med teknologier, innovation og cirkulær økonomi. CIRCLES tilgang til cirkulær økonomi har fokus på de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af materiale flows. Derudover har CIRCLES fokus på governance på forskellige niveauer, herunder international, national og lokalt niveau samt de aktører der er relevante for implementeringen af cirkulær økonomi.

Kontakt: Centerleder, Lektor Thomas Budde Christensen, tbc@ruc.dk | (+45) 46 74 26 37

 

VCØB

Videnspartnere i Videnscenter for Cirkulær Økonomi VCØB Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) samler, udvikler og formidler viden om cirkulær økonomi i byggebranchen. Hos VCØB er det muligt som aktør inden for bygge- og anlægsbranchen at få gratis vejledning om eksempelvis håndtering af bygge- og anlægsaffald, miljøfarlige stoffer og mulighederne for genbrug og genanvendelse. VCØB besidder stor specialistviden og praktisk erfaring med at håndtere bygge- og anlægsaffald.

Kontakt: Centerleder Anke Oberender, info@vcob.dk | (+45) 72 20 29 30